Hvordan søke kommunale næringsfond

 

 

Nordfjord Vekst forvalter næringsfond for Vågsøy, Selje og Eid. Det kommunale næringsfondet skal styrke innovasjon og næringsutvikling i de tre kommunene. 

 

Søknadsfrister 2017

01.mars, 01.mai, 01.august og 01.november.

 

Søknaden må innehalda følgjande:

 

 Om tiltaket:

- Ide / prosjekt / gjennomføring

- Markedsvurdering

- Arbeidsplasser

- Framtidig utvikling

 

Økonomi:

- Investeringsoversikt

- Finansieringsplan

- Driftsbudsjett / likviditetsbudsjett

 

Om søkeren:

- Bakgrunn / kompetanse

- Referanser / ressurspersoner

- Andre ressurser

 

Det skal gå klart frem av søknaden hva tilskuddet er tenkt til.

Som hovedregel bør ikke prosjektet være startet før søknad og en eventuell løyving skal ha utløsende effekt.

 

Hvordan søke? 

Du må søke elektronisk gjennom nettsiden www.regionalforvaltning.no

 

Slik sender du inn søknad: 

  1. Gå inn på nettsiden "www.regionalforvaltning.no"
  2. Trykk på "Registrering". Lag et brukernavn og et passord
  3. Trykk på "Ny søknad"
  4. Velg fylke "Sogn og Fjordane"
  5. Velg støtteordning "Kommunalt næringsfond Selje, Vågsøy og Eid"
  6. Skriv inn en beskrivende "Søknadstittel"
  7. Trykk på "Opprett ny søknad"
  8. Fyll inn tekst i alle feltene. Husk å trykke på "Lagre og neste" mellom hver gang.
  9. Ikke glem å laste opp relevante vedlegg om bedrift/prosjekt. Disse må du ha gjort klart på forhånd. Eksempel: Regnskap, investeringsbudsjett, forretningsplan, markedsanalyse, konsept, design.
  10. Husk å trykke på "Send inn søknad" når du er ferdig med søknaden