Stad skipstunnel

Stad skipstunnel er realiseringen av verdens første skipstunnel, lokalisert på Stadhalvøya i Norge, helt vest i havet. Havet utenfor, Stadhavet, er kjent som det mest værharde området langs norskekysten. Med skipstunnelen omgår man det fryktede havstykket rundt Stad, og legger til rette for nye muligheter innen skipsfart, næringsliv og turisme langs kysten. 

 

Stad skipstunnel blir 1,7 km lang, og vil ha en seilingshøyde på 33 meter, seilingsbredde på 26,5 meter og en seilingsdybde på 12 meter. 

 

En skipstunnel har vært etterspurt lokalt i mange år. Nå ligger tunnelen inne med finansiering allerede i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan 2018-2029.

 

 

  • Stad skipstunnel vil bidra til : 
  • - Trygghet langs vestlandskysten
  • - Miljøvennlig transport av gods og passasjerer langs kysten
  • - En større bo- og arbeidsmarkedsregion
  • - Redusere verditap i fiskerinæringen
  • - Økt turisme i regionen

 

For mer informasjon besøk nettsiden til Stad skipstunnel. Lik også Facebook-siden "Realiser Stad skipstunnel".

 

http://www.skipstunnel.no/index.php