NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR KOMMUNENE EID, SELJE OG VÅGSØY

 

Nordfjord Vekst er et felles regionalt næringsutviklingsselskap for kommunene Eid, Selje og Vågsøy. Nordfjord Vekst AS skal arbeide for vekst og økt lønnsomhet i eksisterende næringsliv og ved nyetableringer i de 3 kommunene. Selskapet støtter prosjekt i næringslivet gjennom rådgivning, nettverk og finansiering, og jobber generelt for bedre rammevilkår for det lokale næringslivet.

 

Selskapet er eid 60% av næringslivet og 40% av kommunene. Nordfjord Vekst ble etablert januar 2012 og er en videreutvikling og erstatning av Måløy Vekst som ble etablert i 2006.  Hovedkontoret ligger i Måløy, men vi har også kontordager i Selje og på Eid. 

 

Nordfjord Vekst har 3 hovedansvarsområder:

  1. Næringslivskontakt, dette innebærer at vi er kommunene sin førstelinetjeneste rettet mot gründere og bedrifter. Vi forvalter kommunalt næringsfond og er kontaktpunkt for næringsliv og skole. 
  2. Næringsutviklingsprosjekt (stikkord er f.eks. IT/teknologi, fornybar energi, marin og maritim næring mm.).
  3. Rammevilkår for næringsutvikling, utdanning (både VGS og Høyskolenivå) teknologisk infrastruktur og samferdsel.